از محبت خارها گل ميشودhttp://www.tebyan.net/majid13688/index.aspxfaبا توhttp://www.tebyan.net/weblog/majid13688/post.aspx?PostID=8995510/23/2009 9:28:00 PMتقديم به بهترين دوستمhttp://www.tebyan.net/weblog/majid13688/post.aspx?PostID=825278/20/2009 11:52:00 PMقيصر امين پورhttp://www.tebyan.net/weblog/majid13688/post.aspx?PostID=768897/3/2009 6:24:00 PMهوشنگ ابتهاجhttp://www.tebyan.net/weblog/majid13688/post.aspx?PostID=587634/22/2009 4:44:00 PMسلامhttp://www.tebyan.net/weblog/majid13688/post.aspx?PostID=574634/11/2009 5:18:00 PMدکتر علی شریعتیhttp://www.tebyan.net/weblog/majid13688/post.aspx?PostID=392941/4/2009 4:05:00 PMگل نرگسhttp://www.tebyan.net/weblog/majid13688/post.aspx?PostID=3730212/22/2008 3:41:00 PMکار ما چیست ؟http://www.tebyan.net/weblog/majid13688/post.aspx?PostID=3644212/15/2008 9:59:00 PMیک شبhttp://www.tebyan.net/weblog/majid13688/post.aspx?PostID=3579012/10/2008 11:17:00 AMبر بالhttp://www.tebyan.net/weblog/majid13688/post.aspx?PostID=3578912/10/2008 11:14:00 AM