خوشبختی فاصله میان یک بدبختی تا بدبختی بعدی است .

استاد چارلی چاپلین

دسته ها :
يکشنبه بیست و هشتم 7 1387

اگه یه روز ترکت کردن بدون در هدفت موفق بودی

دسته ها :
يکشنبه بیست و هشتم 7 1387
X